Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 59: Giao dịch


Vài ngày sau, khi sức khỏe của Tiêu Kì Nhiên ổn định hơn, cô lại tiếp tục đến công ty làm việc. Mặc dù, ẩn sâu bên trong là tâm trạng vẫn chưa được tốt, nhưng cô chọn cách lạc quan mà sống.

Cho tới khi, nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà ấy gọi cô đến Hắc gia, còn dặn rằng không được để Hắc Nhật Đông biết chuyện.

Không cần nghĩ nhiều, Tiêu Kì Nhiên cũng đoán được cuộc gặp mặt này gồm có những nội dung gì. Nên trước khi bước vào phòng khách, đối mặt với hai vị trưởng bối của chồng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

“Thưa ba, mẹ! Con mới tới!” Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

“Ngồi đi! Ba có chuyệ…

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.