Truyện Tiên Hiệp là gì ? Tổng hợp các danh sách truyện tiên hiệp hoàn thành hay được cập nhật mới full nhanh chóng. Truyenco.net là Website đọc truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.
Giới thiệu sơ qua thể loại Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính. Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:
Luyện Khí
Khai Quang
Trúc Cơ
Ích Cốc
Kết Đan (Kim Đan)
Nguyên Anh
Hóa Thần (Phân Thần)
Hợp Thể
Độ Kiếp
Đại Thừa
Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:
Tán Tiên
Tiên Nhân
Địa Tiên
Thiên Tiên
Thượng Tiên
Kim Tiên
Huyền Tiên
Đại La Kim Tiên
Tiên Vương
Tiên Tôn
Tiên Đế

Truyện tiên hiệp cảnh giới có thể biến tấu – thêm cảnh giới cao hơn nữa chung quy vẫn là list cảnh giới trên