Tuyệt Thế Thần Đế

Chương 3689: Truy sát


Dãy núi nguy nga, cảnh sắc tú lệ.

Trên bầu trời nhỏ vụn đám mây, không đều đều tùy ý phân bố.

Nơi đây ở vào Hạo Thiên Thần Vực khu vực biên giới.

Tô Tỉnh mục tiêu, là Thương Minh Thần Vực, tại Tử Cửu cùng Cúc Hương Nhi thành hôn về sau, hắn liền rời đi Nhật Nguyệt Giáo Tông, lẻ loi một mình, không nhanh không chậm đi đường.

Trước khi đi, Tô Tỉnh làm một phen cân nhắc suy tư, cuối cùng, không có lựa chọn đem Nhật Nguyệt Thần Pháp giao cho Nhật Nguyệt Giáo Tông.

Một là Nhật Nguyệt Thần Pháp cũng không hoàn toàn thuộc về Nhật Nguyệt Giáo Tông, nó mặc dù đối với Nhật Nguyệt Giáo Tông không gì sánh được trọng yếu, nhưng, cũng không phải là do Nhật Nguyệt Giáo Tông tiền bối các đại năng diễn sáng tạo ra.

Mà là đã từng bị Nhật Nguyệt Giáo Tông đoạt được về sau, dần dần nổi danh trên đời.

Hai là Nhật Nguyệt Giáo Tông cũng không phải là thùng sắt một khối, nhất là đã trải qua Tiêu Tùng Huyền một chuyện về sau, Tô Tỉnh càng thêm ý thức được điểm này, một khi hắn giao ra Nhật Nguyệt Thần Pháp, có thể sẽ nguy hiểm cho với bản thân an nguy.

Nhật Nguyệt Giáo Tông những lão tổ kia, đã sớm đem Nhật Nguyệt Thần Pháp coi là Nhật Nguyệt Giáo Tông chí bảo.

Mà Tô Tỉnh cũng không phải là Nhật Nguyệt Giáo Tông người.

Hắn một ngoại nhân, lại tu luyện Nhật Nguyệt Thần Pháp, đây là không được cho phép, rất có thể gặp Nhật Nguyệt Giáo Tông truy sát, đến lúc đó, Minh Nguyệt Tâm cũng không giúp được hắn.

Tô Tỉnh tính toán đợi với bản thân thực lực đủ cường đại, đã có thành tựu về sau, mới đưa Nhật Nguyệt Thần Pháp giao cho Minh Nguyệt Tâm.

Khi đó, Nhật Nguyệt Giáo Tông đã không cách nào uy hiếp được hắn, chỉ có thể ngầm thừa nhận.

“Bất tri bất giác, ba năm liền đi qua a!”

Tô Tỉnh hơi cảm thán một câu.

Hắn từ Nhật Nguyệt Giáo Tông sau khi rời đi, không có mượn nhờ truyền tống trận, Tinh Không Thiên Lộ các loại thủ đoạn, đi một vị đi đường, mà là vừa đi vừa tu hành.

Bất tri bất giác, liền đi qua ba năm.

Trong ba năm này, tu vi của hắn có rất trên diện rộng độ tăng lên, đã đạt đến Thần Quân cảnh thất giai.

Nhục thân phương diện , đồng dạng có không nhỏ tăng tiến, nhục thân lực lượng đạt đến 93 triệu long chi lực, khoảng cách 100 triệu long chi lực mục tiêu, thêm gần một bước.

Ức long chi lực, chính là nhục thân thành tổ tiêu chí.

Đạt tới cấp bậc kia, tự nhiên mà vậy sẽ lấy nhục thân tu luyện, thành thần làm tổ.

Trừ cái đó ra, Kiếm Đạo cảnh giới các loại lĩnh vực, cũng là hơi có tinh tiến.

Bây giờ Tô Tỉnh trên thân lớn nhất át chủ bài, kỳ thật chính là nhục thân lực lượng, thứ yếu mới là tu vi.

Đáng nhắc tới chính là, hắn Thần Thể cũng tới gần tại đại thành.

Một khi Thần Thể đại thành, tu vi lực lượng cũng sẽ không yếu tại nhục thân lực lượng, hắn có khả năng vận dụng thủ đoạn sẽ càng nhiều.

Tổng thể mà nói, ba năm này tiến bộ rất lớn.

Tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, Thần Tổ bàng quan, cao cao tại thượng, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi.

Vô số người cố gắng tu luyện, chính là muốn đạt tới cấp bậc kia.

Tiên Thiên Thần Thể sở dĩ bị thế nhân chỗ tôn sùng, cũng là bởi vì trở thành Tiên Thiên Thần Thể, liền mang ý nghĩa lấy được tiến vào Thần Tổ cấp độ nhập tràng khoán, tiện sát người bên ngoài.

Lúc hành tẩu, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước.

Phía trước, trên một ngọn núi, đứng đấy một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, Tiêu Tùng Huyền.

Tô Tỉnh không có khẩn trương, mà là thản nhiên nói: “Tiêu Tùng Huyền, rời đi Nhật Nguyệt Giáo Tông về sau, xem ra ngươi qua cũng không tính kém, tại Dạ U Thánh Môn như cá gặp nước?”

Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tiêu Tùng Huyền đã nhập ma, gia nhập Dạ U Thánh Môn.

Đây cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn.

Tiêu Tùng Huyền muốn tránh thoát Nhật Nguyệt Giáo Tông truy sát, biện pháp tốt nhất, chính là gia nhập Dạ U Thánh Môn, Dạ U Thánh Môn cũng sẽ không cự tuyệt, Tiêu Tùng Huyền nhân tài như vậy.

“Tiểu tử, đây đều là nhờ ngươi ban tặng.”

Tiêu Tùng Huyền nghiến răng nghiến lợi, hắn há có thể nghe không ra, lá Lăng Hư trong lời nói ý trào phúng.

Gia nhập Dạ U Thánh Môn, chỗ nào so ra mà vượt hắn tại Nhật Nguyệt Giáo Tông làm tông chủ tới phong quang vô hạn?

“Ngươi không đi làm điều ngang ngược, không ai có thể dao động ngươi vị trí tông chủ.”

Tô Tỉnh lắc đầu, nói: “Tiêu Tùng Huyền, ngươi đây là tự gây nghiệt, không thể sống.”

“Sắp chết đến nơi, còn dám nhanh mồm nhanh miệng?

Tô Tỉnh, ngươi ngược lại là tâm rất rộng đó a!”

Tiêu Tùng Huyền cười lạnh, lại nói: “Ngươi chẳng lẽ là trông cậy vào Yến Trọng Thiên cứu ngươi?”

“Nói cho ngươi, hắn đã bị Dạ U Thánh Môn người dẫn dắt rời đi.”

“Cho nên, hiện tại không có bất kỳ người nào, có thể cứu ngươi, kết quả của ngươi, đã là một con đường chết.”

“Ngươi có thể thử một chút!”

Tô Tỉnh thần sắc phong khinh vân đạm, không có khẩn trương chi ý.

“Ầm ầm!”

Tiêu Tùng Huyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lúc lấy tay, chính là cách không một chưởng thẳng hướng Tô Tỉnh, kinh khủng chưởng kình che khuất bầu trời, phong thiên tỏa địa.

Main bá; hậu cung hữu dụng; NVP có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #Tới Dị Giới Làm Tiểu Bạch Kiểm.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.