THÔNG TIN TRUYỆN

Từ Đạo Quả Bắt Đầu

Từ Đạo Quả Bắt Đầu

 Thể loại:

Tiên Hiệp, Xuyên Không

 Tình trạng:

Đang ra
Rating: 10 /10 from 0 ratings

Bạn đang đọc truyện full Từ Đạo Quả Bắt Đầu Full.

 

Truyện còn có tên khác là: Tòng Đạo Quả Khai Thủy (conver nên câu chữ không dịch ngon đâu nhé :v)

Địa Cầu thanh niên Trần Quý Xuyên bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được vô thượng pháp thuật: 【 đạo quả 】.

Hết thảy từ ‘Đạo quả’ bắt đầu. . . . .

Cvt: main xuyên thế giới khác,trong đầu có đạo quả có thể xuyên qua thế giới khác nữa để tu luyện
Main quyết đoán cẩn thận

*Luyện khí :
-Linh giai phàm tục, chia làm khí cảm, hậu thiên, tiên thiên.
-Nhất giai luyện khí, chia làm mười tầng, lại có thể chia nhỏ là pháp lực, phi thiên, trúc cơ ba cái lớn cấp độ.
-Nhị giai thì làm Khai Khiếu cảnh.(10 tầng)
-Tam giai Hóa Thần (10 tầng) nếu không đột phá được tứ giai thì binh giải thành 1 kiếp Tán Tiên, qua 12 kiếp thì thành tứ giai
-Tứ giai Vấn Đỉnh (chia bốn cảnh: Nội Cảnh, Ngoại Cảnh, Pháp Thân, Thiên Thê)
*Mệnh đạo
-Linh giai phàm tục, chia làm minh kình, Ám kình, Hóa Kình.
-Nhất giai Bão Đan, chia làm mười tầng, lại có thể chia nhỏ là Bão Đan, cương kình, Kiến Thần Bất Phôi ba cái lớn cấp độ.
-Nhị giai thì làm Luyện Phách cảnh.
-Tam giai: Chú Đan
-Tứ giai : Tử Phủ
*Tính đạo
-Linh giai phàm tục, chia làm nhập định, quan tưởng, xuất khiếu.
-Nhất giai Dạ Du, chia làm mười tầng.
-Nhị giai thì làm Ngưng Hồn cảnh.
-Tam giai Quy Nhất.
-Tứ giai : Linh Quang

Chúc bạn đọc truyện Từ Đạo Quả Bắt Đầu vui vẻ trên Truyenco.net

DANH SÁCH CHƯƠNG

Bình Luận