Hồng Mông Thiên Đế

Chương 4168:: Quán chủ thực lực sâu không lường được


Vân Hâm khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói với Lăng Phong: “Chúng ta lựa chọn gia nhập Long Giải y quán!”

Vân Hâm không ngốc, hắn biết Lăng Phong thực lực cường đại, mà lại, hiện tại Ngân Nguyệt đế quốc, nội bộ thật là mục nát đến cực hạn, nếu không, hiện tại Ngân Nguyệt đế quốc, cũng sẽ không bộc phát nội chiến.

Hiện tại hắn nếu như không gia nhập Long Giải y quán nói, Lăng Phong liền sẽ giết bọn hắn.

Mà Long Giải y quán tiềm lực to lớn, ở thời điểm này, gia nhập Long Giải y quán, là một cái lựa chọn sáng suốt.

“Rất tốt!”

Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói với Vân Hâm: “Hiện tại, ngươi đem Ngư Nữ tinh hệ tình huống cụ thể nói cho ta biết đi!”

Dựa theo quá trình, Lăng Phong dự định để Vân Hâm đem Ngư Nữ tinh hệ thành viên hạch tâm triệu hoán tới, sau đó hắn liền cho những thành viên hạch tâm này trị liệu, truyền công.

Nhưng là Lăng Phong biết, hiện tại Ngư Nữ tinh hệ, chính diện gặp Vân Mặc Quân Chủ thế lực công kích.

Cho nên, Ngư Nữ tinh hệ thành viên hạch tâm, đều tại nghênh chiến, căn bản là không có cách bứt ra trở về.

Lăng Phong hiện tại trước tiên, cần đem Ngư Nữ trong tinh hệ những này không ổn định nhân tố thanh trừ.

“Tốt!”

Vân Hâm gật gật đầu, sau đó lập tức đem Ngư Nữ tinh hệ tình huống tinh hệ nói cho Lăng Phong.

Bây giờ, Ngư Nữ tinh hệ tình cảnh rất không ổn, Vân Mặc phái thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Ngư Nữ tinh hệ rất nhiều căn cứ đều đã thất thủ, liền ngay cả số 6 cứ điểm đều bị công phá.

Hiểu rõ đến tình huống như vậy đằng sau, Lăng Phong lập tức ngưng tụ ra Linh Khiếu phân thân.

Hắn Linh Khiếu phân thân thông qua Tinh Không Truyền Tống Trận, tiến về các đại căn cứ, sau đó đối với Vân Mặc phái hạm đội xuất thủ.

Lăng Phong không có giết chết Vân Mặc phái những người kia, bởi vì những người này chỉ là theo sai tổ chức , chờ hắn thống nhất Ngư Nữ tinh hệ đằng sau, những người này cũng có thể gia nhập Long Giải y quán.

Cho nên, Lăng Phong phân thân, đều là lợi dụng thế giới chi lực, đem những người này mê đi, sau đó Vân Hâm để dưới tay hắn người, đem những này Vân Mặc phái đều bắt lại.

Không đến ba canh giờ, Lăng Phong liền đem Ngư Nữ trong tinh hệ tất cả Vân Mặc phái đều bắt lại.

Lăng Phong một đợt này thao tác, để Vân Hâm bọn hắn đối với Lăng Phong thực lực, có càng sâu nhận biết.

“Đại thống lĩnh, quán chủ thực lực này, thật là nghịch thiên! Hắn vậy mà tại trong vài canh giờ, liền đem những này Vân Mặc đưa cho giải quyết!”

Vân Na mở miệng nói với Vân Hâm. — QUẢNG CÁO —

“Đúng vậy, quán chủ thực lực sâu không lường được, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thực lực cường đại phân thân!”

Vân Hâm khẽ gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong phái đi từng cái căn cứ, chỉ là Lăng Phong phân thân mà thôi.

Cho dù là Lăng Phong phân thân, đều có thể nhẹ nhõm đem những cái kia bất hủ hạm đội giải quyết.

Vân Hâm không biết, nếu như Lăng Phong bản tôn toàn lực xuất thủ, thực lực sẽ đạt tới loại trình độ nào.

Giải quyết Ngư Nữ tinh hệ bất an nhân tố đằng sau, Lăng Phong không có tiếp tục khuếch trương, hắn muốn trước tiên đem Ngư Nữ tinh hệ phát triển tốt, để Ngư Nữ tinh hệ đi vào quỹ đạo, chế tạo ra một tốt điển hình, sau đó lại tiến vào mặt khác tinh hệ.

Bởi vì Phượng Hoàng Chân Thân còn không có đến, cho nên tiếp xuống làm việc, là Lăng Phong bản tôn cùng Linh Giải cùng đi hoàn thành.

Bọn hắn ngưng tụ ra đại lượng phân thân.

Linh Giải tại Ngư Nữ tinh hệ đại lượng kiến tạo Thí Luyện tháp.

Mà Lăng Phong phân thân, thì là tại Ngư Nữ tinh hệ, cho những cái kia hạch tâm người trị liệu, truyền công.

Vân Hâm cũng toàn lực phối hợp Lăng Phong, hắn đem Ngư Nữ trong tinh hệ công pháp, đều thu thập tới, giao cho Lăng Phong.

Mặc dù Ngư Nữ tinh hệ công pháp, tại về số lượng so ra kém Lăng Phong tại Tinh Trần thế giới thu tập được những công pháp kia, nhưng là ở trên chất lượng, lại so hắn tại Tinh Trần thế giới thu thập công pháp cao hơn, dù sao Ngư Nữ tinh hệ là một cái Bất Hủ tinh hệ.

“Cái này Bất Hủ tinh hệ công pháp, cũng rất cao cấp nha!”

Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán.

Hắn hiện tại rất chờ mong tương lai mình cũng có thể tại tất cả Bất Hủ tinh hệ thậm chí tại những Quân Vương kia trong tinh hệ xưng bá.

Nhưng là Lăng Phong biết, muốn tại những tinh hệ này bên trong xưng bá, thật rất khó.

Thiên Hồng thế giới rất lớn, cũng không thiếu hụt những cái kia sức chiến đấu nghịch thiên thiên tài.

Hiện tại mặc dù Lăng Phong tại Bất Hủ tinh hệ bên trong, còn chưa gặp được thực lực cùng hắn tương đương đối thủ, nhưng là Lăng Phong biết, loại đối thủ này khẳng định tồn tại.

Ngân Nguyệt đế quốc, tại Nhân tộc lãnh địa bên trong, cũng chỉ bất quá là một cái nhị lưu đế quốc, hơn nữa còn là nhị lưu cuối cùng cái chủng loại kia.

Tại cả Nhân tộc lãnh địa bên trong, cùng loại Ngân Nguyệt đế quốc dạng này quốc gia, nhiều vô số kể.

Bình thường tại loại này nhị lưu quốc gia bên trong, rất khó bồi dưỡng được siêu cấp thiên tài, dù sao muốn trở thành sức chiến đấu nghịch thiên thiên tài, bản thân thiên phú rất trọng yếu, nhưng là tài nguyên cũng càng thêm trọng yếu. — QUẢNG CÁO —

Tỉ như thể chất giống nhau, thiên phú, nhưng là những cái kia từ nhỏ sinh ra ở Nhân tộc tam đại giáo phái thiên tài, bọn hắn liền có càng cường đại hơn công pháp, còn có rất nhiều tài nguyên để bọn hắn sử dụng.

Những này tam đại giáo phái hạch tâm truyền nhân, bọn hắn từ nhỏ đã không cần là tài nguyên phiền não, bọn hắn chỉ cần một lòng tu luyện là đủ.

Cho dù là Lăng Phong loại thiên tài cấp bậc này, cũng phải vì tài nguyên phiền não.

Mặc dù Lăng Phong hiện tại tu luyện Hỗn Nguyên Tinh Thần Quyết rất lợi hại, nhưng là cùng Nhân tộc tam đại giáo phái hạch tâm truyền thừa công pháp so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch.

Nhưng là Nhân tộc tam đại giáo phái hạch tâm truyền thừa công pháp, không phải ai đều có thể tu luyện.

Những này hạch tâm truyền thừa công pháp, chỉ có tam đại giáo phái nhân vật trọng yếu mới có tư cách tu luyện.

Cho dù Lăng Phong gia nhập Nhân tộc tam đại đỉnh cấp giáo phái, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể trở thành tam đại giáo phái nhân vật trọng yếu, dù sao trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết mạch, trở thành hắn tiến vào tam đại giáo phái hạch tâm lớn nhất trở ngại.

Nhân tộc tam đại giáo phái, khu vực hạch tâm, đều là tam đại Thiên Tôn trực hệ huyết mạch.

Cũng có thể nói, Nhân tộc tam đại giáo phái tồn tại, chính là vì phục vụ tam đại Thiên Tôn hậu duệ.

Nhân tộc tam đại Thiên Tôn, nắm trong tay Nhân tộc lãnh địa phần lớn chất lượng tốt tài nguyên, những thế lực khác muốn cùng Nhân tộc tam đại giáo phái bình khởi bình tọa, căn bản không có khả năng.

Nhân tộc tam đại giáo phái, tại Nhân tộc địa vị, là chí cao vô thượng, không có thế lực nào có thể rung chuyển Nhân tộc tam đại giáo phái địa vị.

Mà Lăng Phong hiểu rõ Nhân tộc tam đại giáo phái, cùng Nhân tộc giáo phái khác hiện trạng đằng sau, trong lòng của hắn liền làm ra không gia nhập bất kỳ thế lực nào quyết định, bởi vì hắn minh bạch, vô luận hắn gia nhập thế lực nào, cũng sẽ không đạt được những thế lực này tín nhiệm, hắn từ đầu đến cuối bị những thế lực này bài xích ở hạch tâm bên ngoài.

Cho nên, Lăng Phong mới sáng lập Thần Hoang giáo.

Thần Hoang giáo cơ sở, là những Man thú kia, mà những này Man thú, cũng là Thiên Hồng thế giới, những thế lực đỉnh cấp kia đều không làm gì được, không muốn đi đụng vào lĩnh vực.

Nhưng là lĩnh vực này đối với Lăng Phong tới nói, lại là một mảnh đất màu mỡ, chỉ cần hắn tốn thời gian đi cày cấy, chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Bất quá đây hết thảy, đều được hao phí hắn thời gian dài cùng tinh lực.

Lăng Phong biết, hắn muốn trở thành Thiên Hồng thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả, phía sau nhất định phải có một cái thế lực cường đại chèo chống.

Nhưng là hiện thực hiện huống, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn sẽ vun trồng hắn, dù sao hắn tại những đại thế lực kia trong mắt, cuối cùng vẫn là ngoại nhân.

Truyện nhẹ nhàng, hài hước, main có đầu óc suy nghĩ, nvp không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là Đại thần

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.