Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La

Chương 903: Phó các chủ dẫn đội


Đối với bọn hắn lần khảo hạch này, học viện cũng tiến hành đầy đủ an bài. Do Hải Thần các Phó các chủ Uông Thiên Vũ tự mình dẫn đội.

Nương theo lấy lớp thực nghiệm Tinh Chiến không ngừng trưởng thành, tốt nghiệp khảo thí trước hai trận ưu dị biểu hiện, bọn hắn tại học viện coi trọng trình độ cũng cơ hồ là càng ngày càng tăng.

Mặc dù theo an toàn đẳng cấp ước định đến xem, Long Nguyên tinh cũng không tính quá cao, nhưng học viện phương diện cũng vẫn như cũ là cực kỳ trọng thị, Uông Thiên Vũ suất đội đi tới, trên danh nghĩa là giám sát bọn hắn tại thi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi. Nhưng trên thực tế càng quan trọng hơn lại là tiến đến tọa trấn. Dùng hắn đỉnh tiêm Thần cấp cường giả tu vi, đủ để uy chấn bầy luân. Từ đó bảo đảm trong khảo hạch lớp thực nghiệm Tinh Chiến những người trẻ tuổi này an toàn.

Hồn sư tu vi đi đến chín mươi chín cấp cũng chính là Cực Hạn Đấu La, là có thể xưng là bán thần cường giả, mà đột phá chín mươi chín, một bước thành thần, là vì Thần cấp cường giả. Đột phá cấp 110 thì lại tiến vào khác một cảnh giới, là vì Chân Thần cường giả, trên 120 cấp, thì làm Siêu Thần cấp cường giả. Phân biệt đối ứng đã từng Thần giới tam cấp thần cách, nhị cấp thần cách cùng nhất cấp thần cách.

Siêu Thần cấp cường giả ít nhất cho tới bây giờ, tại liên bang vẫn như cũ là một cái hướng tới thế giới. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Coi như là Chân Thần cấp cường giả cũng là phượng mao lân giác, Thần cấp cường giả cơ nay đã là liên bang đỉnh phong nhất chiến lực.

Lần này đi tới Long Nguyên tinh chiến hạm, vẫn như cũ là liên bang Đấu Thiên bộ cung cấp. Vì tiết kiệm thời gian, Lam Hiên Vũ cố ý đại biểu Tam Thập Tam Thiên Dực hướng Đấu Thiên bộ xin vận chuyển tốc độ nhanh nhất chiến hạm. Dạng này ước chừng có thể trên đường tiết kiệm hai ngày thời gian.

Giám tại bọn hắn lần này xin nhiệm vụ độ khó, cùng với toàn thể cấp ba Đấu Thiên giả đẳng cấp, Đấu Thiên bộ đặc phê cho phép.

Đường Chấn Hoa, Tiếu Khải đều không có được cho phép hộ tống, chỉ có Uông các chủ một người, phụ trách giám sát lần này sát hạch. Đấu Thiên giả nhiệm vụ, cũng là đối bọn hắn thực lực tổng hợp nhất tính tổng hợp sát hạch.

Tinh chiến phương diện, bọn hắn đã biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, quyết không kém hơn quân đội liên bang tinh anh cỡ nhỏ hạm đội. Như vậy, cuối cùng muốn khảo hạch, liền là bọn hắn cá nhân cùng với đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu.

Uông Thiên Vũ kỳ thật cũng rất chờ mong nhìn một chút những hài tử này đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Theo nội tâm của hắn góc độ đến xem, lớp thực nghiệm Tinh Chiến tốt nghiệp, hắn là thật có chút không nỡ bỏ điểm một bộ phận lớn đi Đường Môn. Đây chính là học viện Sử Lai Khắc bao năm qua tới bồi dưỡng được ưu tú nhất một nhóm học viên. Càng khó hơn chính là đoàn đội lực ngưng tụ cực cường. Nguyên một cái đoàn đội lực lượng, có thể là cá nhân không cách nào so sánh.

Phi thuyền bình ổn bay lượn ở trong không gian, các học viên đều đã tiến vào minh tưởng trạng thái. Vì có thể tại đến Long Nguyên tinh về sau, có thể trước tiên chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn đều muốn thường xuyên bảo trì trạng thái tốt nhất.

Uông Thiên Vũ ngồi tại phía trước nhất một vị trí bên trên, yên lặng cảm thụ được chung quanh an tĩnh cùng với một mảnh đều đều tiếng hít thở, dùng thần trí của hắn cường độ, tự nhiên có thể cảm giác được những người tuổi trẻ này tràn đầy khí huyết. Đều là mới mười tám tuổi tả hữu hài tử. Chính là trưởng thành nhanh chóng nhất thời điểm.

Hồn sư tại mười tám tuổi trước đó có thể đi đến như thế nào thành tựu, cơ hồ liền đặt vững tương lai cơ sở. Đối với bình thường hồn sư học viện tới nói, mười tám tuổi có thể đột phá tứ hoàn, cũng đã là thiên tài. Mà đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, lại tối thiểu muốn lục hoàn, thất hoàn, thậm chí là bát hoàn.

Thất hoàn trở lên mới có thể nói bên trên là thiên tài, mới có tiến nhập nội viện khả năng, lục hoàn đều rất khó.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví như, Lam Hiên Vũ!

Lam Hiên Vũ hiện tại mới ngũ hoàn mà thôi, nhưng người nào lại dám xem thường hắn cái này ngũ hoàn đâu?

Uông Thiên Vũ quay đầu hướng bên người nhìn lại, Lam Hiên Vũ an vị tại bên cạnh hắn. Mày kiếm nhập tấn, mặc dù mấp máy hai mắt, nhưng hắn cái kia anh tuấn khuôn mặt nhưng như cũ nhìn qua là như thế được trời ưu ái.

Dùng Uông Thiên Vũ trăm năm trải qua, tại hắn đã thấy nam tính bên trong, Lam Hiên Vũ tướng mạo đều có thể nói là số một. Tuấn mỹ mà không mất đi dương cương, tựa như tính cách của hắn, thông minh đa trí lại không thiếu khuyết trầm ổn.

Lam Hiên Vũ thiên phú dị bẩm tuy trọng yếu, nhưng hắn có thể đem trọn cái lớp thực nghiệm Tinh Chiến bện thành một sợi dây thừng, đoàn kết nhất trí, trở thành nhiệm kỳ trước đoàn kết nhất tập thể, mới là học viện coi trọng nhất. Dạng này lãnh tụ hình nhân tài, thả ở nơi nào, đều nhất định sẽ bị đặc thù quan tâm.

Làm Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn của hắn thuận lợi thông qua năm thứ tư Đấu Thiên giả nhiệm vụ khảo sát về sau, lại thêm Sinh Mệnh học phái thân phận người thừa kế, hắn liền đã đã rơi vào Hải Thần các trong mắt.

Sinh Mệnh học phái người thừa kế, là chắc chắn muốn thành thần. Dù cho năng lực của chính hắn không đủ, Sinh Mệnh học phái cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn đột phá đến Thần cấp cấp độ.

Đồng thời, Sinh Mệnh học phái người thừa kế cũng chắc chắn muốn đi vào Hải Thần các. Bởi vì làm Sinh Mệnh học phái nắm giữ đồ vật, đối học viện Sử Lai Khắc tới nói cũng là hạch tâm nhất tồn tại một trong.

Bởi vậy, học viện đối Lam Hiên Vũ khảo sát cùng với bảo hộ, đều muốn vượt xa những học sinh khác. Mới có Thụ lão âm thầm cùng đi đi tới Sâm La tinh các loại tình huống xuất hiện, mới có thể đem Thúy Ma chiến hạm giao cho hắn. Đó không phải là Thụ lão hoặc là Sâm La tinh hồn thú nhất mạch hành vi cá nhân, mà là Hải Thần các phê chuẩn. Thúy Ma chiến hạm chính là cho Lam Hiên Vũ hộ thân.

Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết, khi hắn cầm tới Thúy Ma chiến hạm một khắc này, cũng đã là Hải Thần các đối hắn Sinh Mệnh học phái người thừa kế thân phận công nhận biểu tượng.

Mà hắn cũng không có nhường Hải Thần các thất vọng, hắn làm toàn bộ đồng học rèn đúc nhị tự Đấu Khải cần thiết kim loại, thậm chí đã có thể đi đến Hồn rèn cấp độ, Hải Thần các đều biết. Này phần vô tư hành vi, cũng thật sâu đạt được Hải Thần các các vị thành viên tán thành.

Lần này tốt nghiệp khảo thí, cũng là học viện đối với hắn một lần cuối cùng sát hạch. Một khi hắn tiến nhập nội viện, học viện tất nhiên sẽ cho hắn càng cường đại hơn các phương diện tài nguyên duy trì, xúc tiến hắn tốc độ cao tăng lên.

Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, trên thực tế, hắn cùng Đường Vũ Cách, đều đã bị dự định trở thành đời sau Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Lam Hiên Vũ càng là sẽ bị xem như Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu tới bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn có thể gần một bước tăng lên, thể hiện ra đủ mạnh thực lực mới được. Dù sao, hắn hiện tại mới chỉ có ngũ hoàn.

Đương nhiên, thu hoạch được dạng này tư cách cũng không chỉ là bọn hắn, còn có mặt khác nội viện cực kỳ đệ tử ưu tú, nhưng có thể tại ngoại viện thời điểm liền có tư cách này, rõ ràng học viện đối với hắn coi trọng cỡ nào.

Đối với Lam Hiên Vũ võ hồn, Uông Thiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng vẫn luôn có một chút nghi hoặc. Nhưng đối với cái này, Hải Thần các chủ lại là càn cương độc đoán, tự thân vì hắn làm ra đảm bảo. Uông Thiên Vũ cũng chỉ là mơ hồ đoán được, Lam Hiên Vũ hẳn là có mặt khác Thần cấp cấp độ lão sư mới đúng. Tựa như lúc trước hắn đã từng tự mình đối mặt qua cái vị kia.

Sau này hắn cũng điều tra vị kia tư liệu , khiến cho hắn im lặng là, vị kia lại là liên bang trứ danh ngôi sao ca nhạc, hiện tại càng là có một đời ca thần xưng hào, trở thành liên bang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lại có bao nhiêu người biết, vị kia có thể là Thần cấp cường giả a! Thậm chí là Chân Thần cấp cũng không phải là không có khả năng.

Chờ tiến nhập nội viện về sau, người nào tới bồi dưỡng Lam Hiên Vũ hiện tại cũng là cái vấn đề. Dùng Lam Hiên Vũ võ hồn tính đặc thù, Sinh Mệnh học phái hiển nhiên là không đủ. Cho hắn tại nội viện tìm một vị lão sư là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Thần cấp là khẳng định, trước mắt đã có thật cường giả thần cấp nguyện ý đi làm lão sư của hắn.

Trong đầu quanh quẩn những ý niệm này, Uông Thiên Vũ thu hồi tầm mắt. Đối với lần này Long Nguyên tinh cấp năm Đấu Thiên giả nhiệm vụ, hắn thật không quá lo lắng. Hắn ngược lại lo lắng những con nghé mới sinh này tiểu gia hỏa cho hắn tới điểm “Kinh hỉ” . Long Nguyên tinh hiện tại có thể là liên bang trọng yếu nhất tinh cầu tư nguyên một trong. Cho nên, hắn đang bảo vệ đồng thời, cũng có giám sát, khống chế thế cục ý tứ ở bên trong.

Đấu Thiên giả, hắn đồng dạng cũng là, hơn nữa còn là Đấu Thiên giả cao tầng. Cấp bảy Đấu Thiên giả! Đúng vậy, thân là đỉnh tiêm Thần cấp cường giả hắn, cũng bất quá chỉ là cấp bảy Đấu Thiên giả mà thôi. Trên thực tế, tại toàn liên bang, cấp chín Đấu Thiên giả, cũng chỉ có ba vị mà thôi. Cấp tám Đấu Thiên giả, không cao hơn mười vị. Hoặc là liền là tu vi đỉnh tiêm tồn tại, hoặc là chính là vì liên bang làm ra qua trác tuyệt cống hiến tồn tại.

Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay , cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.