Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La

Chương 009: Mục lục quyển 9.


Thường thì mình chỉ đăng dưới phần bình luận nhưng mà vì lý do bên nhà xuất bản nên quyển 9 có thể bị hoãn bán tới ngày 20/8.

Chương 497: Ta gọi trịnh Long Giang

Chương 498: Tam chữ Đấu Khải yêu Sam Úy

Chương 499: Đại hải vô lượng lĩnh vực

Chương 500: Hoàng Kim Bỉ Mông cùng màu bạc pháp trượng

Chương 501: Trăm phần trăm năng lực chưởng khống

Chương 502: Thắng lợi

Chương 503: Tiền Lỗi cũng cạnh tranh dự đoán

Chương 504: Thất thánh uyên

Chương 505: Cơ giáp điều khiển

Chương 506: Uông Thiên Vũ giảng giải (thượng)

Chương 507: Uông Thiên Vũ giảng giải (hạ)

Chương 508: Đến Tinh Linh tinh

Chương 509: Tinh linh nữ vương

Chương 510: Hồn thú thế giới

Chương 511: Bạch Hổ

Chương 512: Thiên Tử quả

Chương 513: Trao đổi

Chương 514: Phỉ Thúy thiên nga

Chương 515: Các đại thần cấp cường giả

Chương 516: Cơ duyên bắt đầu

Chương 517: Vũ Thiên lựa chọn

Chương 518: Vạn năm bụi gai Long

Chương 519: Bóp mị

Chương 520: Bụi gai Long tán thành

Chương 521: Bụi gai Long mang tới kinh hỉ

Chương 522: Toàn lớp tuyển Hồn Linh

Chương 523: Vạn năm tử lôi gấu

Chương 524: Âm dương hỗn độn chim

Chương 525: Kim cương khỉ đầu chó

Chương 526: Kim cương lực lượng

Chương 527: Tình huống như thế nào

Chương 528: Thích hợp Lam Mộng Cầm chính là bích cơ chim

Chương 529: Hâm mộ

Chương 530: Trò vui xương

Chương 531: Hổ Vương mời

Chương 532: Ba ba, ta đem hắn mang đến

Chương 533: Tóc đen kim mâu nam tử

Chương 534: Lam bươm bướm nhà

Chương 535: Dùng Thiên Tử quả

Chương 536: Bùng cháy, tăng lên

Chương 537: Một đời mới Thú Thần

Chương 538: Ba khối Long Thần lân phiến

Chương 539: Thu hoạch to lớn

Chương 540: Độ kiếp nghi thức

Chương 541: Kim Nhãn Hắc Long Vương

Chương 542: Ta gọi Bạch Tú tú

Chương 543: Thú Thần thăng thiên

Chương 544: Hai đại hung thú bái phỏng

Chương 545: Đế Thiên chưa chết, nhận chủ

Chương 546: Đế Thiên dung hợp

Chương 547: Phỉ Thúy thiên nga dung hợp

Chương 548: Ma hậu dung hợp

Chương 549: Huyễn chi Tinh Linh Long

Chương 550: Tinh chiến thí nghiệm ban

Chương 551: Thuộc tại chiến hạm của mình

Chương 552: Có phải hay không rất đã

Chương 553: Tinh tế chiến lưới

Chương 554: Đối chiến U Linh chiến cơ

Chương 555: Tú tú thổ lộ tâm tình

Chương 556: Lam Hiên Vũ kế hoạch

Chương 557: Lớp trưởng vạn tuế

Nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá 1 hành trình như vậy. Truyện sắp hoàn thành.

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.