Cái Này Tây Du Có Chút Quỷ Dị

Chương 302: Quỷ dị mẫu chủng 1


Phổ thông châu chấu, tụ tập thành hoạ, đạt đến kích thước nhất định sau đó, sẽ hình thành một loại tin tức tố, loại này tin tức tố, để bọn chúng có thể thống nhất hành động, cũng cải biến tự thân thể chất, mạnh lên không nói, còn chính mình đặc thù độc tố.

Mà Tiểu Hoàng dung hợp kia đặc thù mẫu chủng sau đó, hình thành Cực Hoàng chi chủng, không chỉ là tin tức tố thượng cải biến.

Phô thiên cái địa Cực Hoàng chi chủng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đặc thù lực lượng, lực lượng này để bọn chúng hình thành một thể, hoàn toàn lấy trung tâm nhất Tiểu Hoàng, cũng chính là Hoàng Thần làm trung tâm.

Đối kháng một đầu Cực Hoàng chi chủng, liền cần đối kháng chỉnh thể nạn châu chấu.

Ngọn lửa kia ngưng tụ cùng một chỗ, thoáng như nối liền đất trời Thiên Hỏa chi nhóm, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn.

Đây cũng là Lý Ngư Nam công kích trực tiếp vô hiệu, thậm chí bị lực phản chấn chấn động miệng phun máu tươi nguyên nhân sở tại.

Loại này biến dị tin tức tố, đã thăng lên đến cố sự tin tức, thậm chí là quy tắc phương diện bên trên.

Cái này Cực Hoàng tai ương, không thể lại nhìn thành từng đầu châu chấu, mà hẳn là xem toàn thể thành một đầu quái vật kinh khủng.

Trọng yếu nhất là

Tô Vô phát hiện, Tiểu Hoàng dung hợp mẫu chủng sau đó, Tử Mẫu Hà như cũ tại liên tục không ngừng, thông qua không hiểu liên hệ, cho tất cả Cực Hoàng chi chủng cung cấp lực lượng.

Mà theo ức vạn Cực Hoàng chi chủng không ngừng trưởng thành, thôn phệ, sau cùng tất nhiên sẽ có rất nhiều châu chấu sinh ra tiến hóa, biến dị, thậm chí diễn sinh ra tân cố sự tin tức.

Mà tất cả biến dị, tất cả cố sự tin tức, tất cả tiến hóa, hết thảy có lợi cho mẫu chủng đồ vật, sau cùng đều sẽ phục chế một phần cho mẫu chủng.

Tại kết hợp Tiểu Hoàng vốn thuộc về tự thân tin tức tố thiên phú, điều này sẽ đưa đến nó tại mỗi thời mỗi khắc, đều tại Phong Cuồng tiến hóa.

Tất cả nạn châu chấu, đều đang vì nó thu lấy cố sự tin tức, thu lấy lực lượng, thu lấy hết thảy có lợi cho tiến hóa vật chất.

“Cái này mẫu chủng đến cùng là cái gì đồ vật?”

“Thật là kỳ lạ thuộc tính. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lấy dung hợp phụ trợ cái khác cố sự chủng làm căn bản cố sự chủng. Hoặc là xưng nó là phụ trợ chi chủng?”

Tô Vô âm thầm cân nhắc.

Trong thiên hạ cố sự chủng ngàn ngàn vạn vạn, cổ quái kỳ lạ chủng loại càng là đa số không kể xiết.

Liền hắn hiện tại gặp qua, có ô nhiễm tính chất nặng nhất, lực phá hoại cũng nặng nhất thiên tai loại cố sự chủng.

Như là nạn đói, hạn tai, thủy tai, tử vong các loại,

Còn có Tinh Thần loại cố sự chủng, như nổi danh nhất Thái Âm chi chủng, Thái Dương chi chủng cấp các loại.

Hai cái này có thể nói xem như tiên thần bên trong khống chế cấp cao nhất cố sự chủng.

Thứ nhì, còn có nguyên tố chi chủng, cùng loại với Trư Bát Giới Thiên Hà chi chủng, Sa hòa thượng, Tiểu Lý Ngư, lão ba ba bọn người dòng sông chi chủng cấp các loại.

Loại này giữa thiên địa nguyên tố cố sự chi chủng, cũng là trên thế giới người tu hành khống chế nhiều nhất cố sự chủng thuộc loại.

Bởi vì loại này cố sự chủng , bình thường tới nói ô nhiễm tính chất đều không mạnh, dễ dàng khống chế, đương nhiên, cũng có đặc biệt ví dụ.

Sau đó, còn có để cho Tô Vô cũng tương đối kiêng kị cảm xúc loại cố sự chủng.

Ví dụ như Tam phu nhân đố kỵ, Quan Âm Viện Tham Xà các loại.

Loại này cố sự chủng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nhìn thấy không nhiều, hắn hiện tại cũng không tốt đánh giá loại này cố sự chủng cụ thể cấp độ.

Còn lại, chính là thực vật tính chất cố sự chủng, động vật hình cố sự chủng.

Người trước đại biểu tính chất có Ngũ Trang Quán nơi đó Cố Phán Sinh Nghi Lâm, còn có chuối tây thụ, Nhân Sâm Quả, cùng Tô Vô chưởng khống Huyết Sâm.

Người sau tắc thì cùng loại với Hùng Bi Quái chỗ khống chế cố sự chủng các loại.

Người sau tạm thời không nói, động vật hình cố sự chủng cao cấp nhất mấy cái kia, cùng loại với Chân Long Hỏa Phượng, Tô Vô căn bản chưa từng gặp qua, cũng không tốt làm đánh giá.

Trước người, thực vật hình cố sự chủng xác thực rất nhiều đại môn phái khát vọng nhất đồ vật, nó không phải dùng để khống chế, mà là dựa vào nó kỳ lạ cố sự tin tức, cũng được xưng chi làm thuốc tính chất, đến rèn luyện ngưng tụ đặc thù viên đan dược.

Cũng chính là luyện đan!

Nổi danh nhất, chính là kia Cửu Chuyển Kim Đan, nghe nói chính là từ chín chín tám mươi mốt loại đặc thù thực vật cố sự chủng, tụ hợp một chút thiên tai chi chủng ngưng tụ thành.

Đương nhiên, thế giới vạn vật đều có thể luyện dược, nhưng thiếu cái gì đều có thể, duy chỉ có thực vật hình cố sự chủng không thể thiếu.

Thực vật hình cố sự chủng quá trân quý, khó có thể hình thành không nói, trưởng thành càng là muôn vàn khó khăn, bởi vì không có người đi khống chế, cũng liền không biết làm như thế nào cho nó truyền bá chính xác cố sự, chỉ có thể từng chút một tìm tòi, hoặc là bỏ mặc trưởng thành.

Cho nên dẫn đến cái này đồ vật số lượng thưa thớt lại tốc độ phát triển chậm chạp.

Dù sao, ngươi nếu là dám tùy ý cho nó truyền bá cố sự, không chừng nghiên cứu ra được dược tính liền cải biến, nguyên lai ăn rồi có thể bạch nhật phi thăng, không cho phép ngươi đang ăn, liền sẽ tại chỗ tử vong.

Trong lịch sử đã có vô số ví dụ, chứng minh thực vật hình cố sự chủng, tốt nhất đừng can thiệp, bỏ mặc nó trưởng thành.

Kỳ thực, đã từng cũng có người khống chế qua thực vật hình cố sự chủng, cùng loại với Tô Tiểu Thạch khống chế nhân duyên tử sâm.

Chỉ là thực lực thấp còn dễ nói, thực lực một khi mạnh, liền sẽ gặp phải yêu hóa hiện tượng. Khống chế thực vật tính chất cố sự chủng, một khi yêu hóa, vậy liền biến thành một viên không thể động, suy nghĩ chậm chạp thực vật, sau cùng tám chín phần mười đều sẽ bị cố sự chủng thôn phệ chậm chạp ý thức.

Thực vật hình cố sự chủng mặc dù không phải cùng loại với thiên tai loại hình cố sự chủng tuyệt đối không thể khống chế, nhưng cũng là không cách nào dài lâu khống chế loại hình.

Ngươi muốn nói, không phải có thể hạn định chế ước a, tại sao phải hành vi phóng túng hóa thành yêu, vậy ngươi không suy nghĩ, ngươi đem nó hạn định đi lên, còn có cái rắm dược hiệu!

Tu tiên giả thăm dò vẫn là thực vật hình cố sự chủng dược hiệu, mà không phải bọn chúng lực lượng, nếu là xem lực lượng, nguyên tố hình, Tinh Thần loại các loại, không thơm a?

Tội gì cần một cái trưởng thành cực kỳ chậm chạp thực vật hình cố sự chủng đến khống chế?

Thực vật hình cố sự chủng, cho dù là khống chế, tốc độ phát triển cũng là rất chậm.

Cùng loại với Ngũ Trang Quán kia Nhân Sâm Quả, càng là có vạn năm một kết quả thuyết pháp, mặc dù có chút khoa trương chính là.

Nhưng thực vật hình cố sự chủng cực kỳ trân quý, lại không thể nghi ngờ. Đây cũng là Tô Vô Huyết Sâm, có thể bị cố sự tập hợp đơn độc phân chia một cái trang sách nguyên nhân.

Hắn chính mình khỏa này Huyết Sâm hoàn toàn là may mắn, mà hắn tại cố sự thế giới bên trong bao trùm tin tức, cải tạo liên quan tới Huyết Sâm cố sự, càng là ai cũng làm không được sự tình.

Nếu như không có cố sự thế giới, Huyết Sâm căn bản là không có cách nhanh như vậy trưởng thành.

Đây là ưu thế lớn nhất.

Tô Vô hoàn toàn có thể sử dụng cố sự tập hợp cố sự thế giới, nhanh chóng để cho Huyết Sâm trưởng thành. Mà có cố sự tập hợp khống chế, không cần sợ hãi để nó lớn sai lệch, hoặc là thu nạp vô dụng cố sự tin tức, diễn sinh ra cái khác kỳ kỳ quái quái thuộc tính.

Những này đều có cố sự tập hợp đem khống.

Hắn chỉ cần tại cố sự thế giới bên trong, yên tâm lớn mật cho Huyết Sâm truyền bá cố sự là đủ rồi.

Kỳ thực đối với Tô Vô tới nói, đã có thu hoạch.

Trong thế giới hiện thực, lần này Huyết Sâm diễn hóa ra lực lượng mới, chính là tốt nhất chứng minh.

Kia tân dược tính chất, thế nhưng là trợ giúp hắn đại quy mô bồi dưỡng võ giả a.

Dù là thực lực võ giả không cao, thực sự đầy đủ để cho người ta thấy thèm.

Cho nên liên quan tới Huyết Sâm bí mật, một mực bị Tô Vô cố ý khống chế, cho dù là lưu truyền, cũng chỉ là tại cố sự thế giới bên trong lưu truyền.

Đồng thời, hắn còn phát hiện, đối với thực vật hình cố sự chủng tới nói, tại cố sự thế giới bên trong tin tức bao trùm hoặc là cải biến, tại trong hiện thực tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả sẽ càng cường liệt một chút.

Hoàn toàn không giống nạn đói chi chủng như vậy, còn cần từng chút một cải biến, sau cùng thời không thành vòng.

Đối với thực vật hình cố sự chủng tới nói, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng.

Cũng không biết có phải hay không theo chân chúng nó ý thức thưa thớt, không thể động đậy có quan hệ?

Tô Vô chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, chờ mong đã lâu có so sánh, đang tiến hành xâm nhập nghiên cứu.

Đương nhiên, hiện tại còn tới nói Tử Mẫu Hà mẫu chủng!

Loại này phụ trợ hình cố sự chủng, hắn vậy mà lần thứ nhất nhìn thấy!

Hắn tính nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng hắn quỷ dị đặc tính, cũng làm cho Tô Vô hứng thú.

Cái này đồ vật, có thể hay không cùng hắn nạn đói chi chủng cũng dung hợp đâu này?

. . .

Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về Thế Kỷ 18 với câu hỏi: Nếu như Hoàng Đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?

Tip: Bạn có thể sử dụng các phím bàn phím trái, phải hoặc nút A và D để duyệt giữa các chương.